Jaroslav Kuneš Behenský

Jsem fotograf v ryzím slova smyslu amatér*. Fotím střípky svojí duše a okolní svět, který se v nich občas zaleskne.
Fotím, abych se nezbláznil a z hlavy démony vypudil. Fotografie se stala mým životem.
Narazíte na mne v okolí Klatov či Domažlic a poznáte mne snadno; mívám největší foťák v okolí.

*(franc. amateur [amatör], milovník; pův. z lat. amator, milovník od amare milovat), zdroj: WikiPedia